seat
skoda

Bijtelling

Regelgeving

 

Wat zijn de regels voor bijtelling als ik een auto van de zaak heb?

Als u in een auto van de zaak ook privé rijdt, moet uw werkgever een bedrag bij uw loon optellen. Dit geldt omdat u voordeel heeft van het privégebruik. Het bedrag is de zogenaamde bijtelling. De hoogte van de bijtelling hangt af van de catalogusprijs en de CO2-uitstoot van de auto waarin u rijdt. Uw werkgever berekent over deze bijtelling loonbelasting/premie volksverzekeringen. Uw nettoloon gaat hierdoor omlaag.

 

Eigen bijdrage voor privégebruik

Heeft u met uw werkgever afgesproken dat u een eigen bijdrage betaalt voor het privégebruik? Dan wordt deze eigen bijdrage van de bijtelling afgetrokken. U betaalt dan alleen belasting over deze verlaagde bijtelling.

 

Geen bijtelling bij weinig privégebruik

Rijdt u niet meer dan 500 kilometer per kalenderjaar privé? En kunt u dit bewijzen? Dan hoeft uw werkgever niets bij uw loon op te tellen. U kunt hiervoor de ‘Verklaring geen privégebruik auto’ downloaden via de website van de Belastingdienst. U kunt het formulier ook aanvragen bij de Belastingtelefoon.

 

Geen bijtelling bestelauto voor zakelijk gebruik

Heeft u een bestelauto van uw werkgever? En gebruikt u die alleen voor werk en niet privé? Dan kunt u een 'Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto' indienen. Uw werkgever hoeft dan geen bijtelling bij uw loon te doen. U kunt het formulier ook opvragen bij de BelastingTelefoon.

 


 

Wat brengt 2017 u als automobilist? Alle belangrijke wijzigingen voor u op een rij.

Prinsjesdag zelf levert dit jaar weinig nieuwe voorstellen voor de autobelastingen op. Er gaat per 2017 echter wel het nodige veranderen. Net voor de zomer heeft het parlement namelijk de behandeling van het wetsvoorstel Wet Uitwerking Autobrief II al afgerond. Dat wetsvoorstel is inmiddels aangenomen. In dat wetsvoorstel zijn vooral maatregelen voor de bijtelling, BPM en MRB opgenomen voor de periode 2017 tot en met 2020.

 

Concreet komt er met de maatregelen van Prinsjesdag en het al aangenomen pakket aan maatregelen per 2017 het volgende op de automobilist af.

 

Bijtelling
Voor de bijtelling gaat vanaf 2017 een nieuw standaardpercentage van 22% gelden. Het huidige 25% tarief blijft gelden voor alle auto’s met een datum eerste tenaamstelling in 2016 of eerder. 

Een bijtellingskorting is er voor nieuwe auto’s vanaf 2017 alleen nog bij een CO2-uitstoot van 0 gram/km. De bijtelling is dan 4% van de cataloguswaarde. Vanaf 2019 geldt dat percentage, met uitzondering van waterstofauto’s, alleen voor zover de catalogusprijs niet meer is dan 50.000 euro.

Voor auto’s die in 2016 of eerder al een verlaagd bijtellingspercentage hebben gekregen, geldt een overgangsregeling. Daarmee mag de huidige 60-maandsperiode van de bijtellingskorting uitgediend mag worden. Met die regeling mag je bijvoorbeeld een in het najaar van 2016 ingezette plug-in hybride nog tot het najaar van 2021 met 15% bijtelling rijden.


Motorrijtuigenbelasting
De nieuwe bijtellingstarieven leiden tot hogere belastingopbrengsten. Mede daardoor is er ruimte voor verlaging van andere tarieven. Zo gaan de MRB-tarieven per 2017 met 2% omlaag.

Volledig elektrische auto’s behouden MRB-nihiltarief. Zoals eerder al aangekondigd, verlaagt het kabinet bovendien het tarief van de energiebelasting bij gebruik van openbare laadpalen.

Voor plug-in hybride auto’s was een ingewikkelde overgangsregeling voorgesteld. Uiteindelijk is ervoor gekozen om de forfaitaire aftrek van 125 kg in de gewichtsindeling van de MRB te laten vervallen en de plug-in hybride auto met een CO2-uitstoot van maximaal 50 gram/km in de jaren 2017 tot en met 2020 zijn halftarief van de MRB te laten houden. Dat geldt dan zowel voor nieuwe auto’s als voor auto’s die voor 2017 al zijn gaan rijden.

 

BPM
Ook de BPM wordt stapsgewijs afgebouwd met bijna 15% tot en met 2020. De BPM-schijven worden in elk van de jaren 2017 tot en met 2020 aangepast aan de technische vooruitgang. Dit gebeurt door aanscherping van de CO2-normen van de tariefschijven. Voor plug-in hybrides gaat daarbij vanaf 2017 een afzonderlijke tabel gelden. Een BPM-vrijstelling op basis van de CO2-uitstoot is nog slechts weggelegd voor volledig elektrische auto’s en waterstofauto’s.

Namens NOORDHOEK is Freek Klijn uw accountmanager zakelijke mobiliteit. 

 

‘Als accountmanager binnen NOORDHOEK Autogroep ben ik verantwoordelijk voor zowel het informeren als adviseren van onze zakelijke relaties op het gebied van mobiliteit. Ons doel is samen met u op zoek te gaan naar de beste invulling van de mobiliteitsbehoeftes binnen uw organisatie.’

 

Voor meer informatie over onze auto’s of diensten komt Freek graag een keer bij u langs, uiteraard bent u zelf ook van harte welkom in onze showrooms. U kunt Freek bereiken per mail: freekklijn@noordhoekautogroep.nl of telefonisch: 06 17 44 79 39