seat
skoda

Ons team

NOORDHOEK is voortdurend in ontwikkeling en blijft groeien, in een krimpende markt. Personeel maakt hierin het verschil. Zij zijn ons visitekaartje. Onze jonge, dynamische en gedreven teams denken altijd aan de klant. 


Onze sales- en aftersales teams houden samen met de financiële-, administratieve- en overkoepelende-mensen NOORDHOEK draaiende. NOORDHOEK heeft momenteel 70 personeelsleden in dienst, verdeeld over vijf locaties.

 

OPLEIDINGEN

Om de kwaliteit te optimaliseren en waarborgen hebben wij samen met onze importeurs hoge trainingsstandaards opgesteld.


Voor de afdeling techniek is een kwalificatiematrix opgezet waarbinnen specialisaties zijn benoemd. Dit zorgt ervoor dat we in onze werkplaatsen over meerdere experts beschikken op diverse belangrijke deelgebieden.

 

Om hun kennis up-to-date te houden volgen al onze medewerkers trainingen bij PON Academy.

 

ISO GECERTIFICEERD

Samen met onze importeurs dragen wij zorg voor onze ISO certificering. Iedere werknemer binnen NOORDHOEK conformeert zich aan alle processen die beschreven staan. Jaarlijks wordt NOORDHOEK onderworpen aan een strenge audit.


VEILIGHEID

Voor iedere vestiging is een bedrijfshulpverlener (BHV'er)opgeleid. Deze BHV'er biedt eerste hulp bij ongelukken en is op de hoogte van brandpreventie. NOORDHOEK ziet er op toe dat de BHV'ers tijdig worden bijgeschoold.

 

Voor alle vier de vestigingen samen is er een preventiemedewerker. Deze is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de risico-inventarisatie, het voorlichten van medewerkers over de risico's op de werkvloer en het opstellen van een plan van aanpak.

 

MILIEUVERGUNNING

Iedere vestiging heeft een milieuvergunning. Leidinggevenden zien er op toe dat iedereen zich houdt aan de hierin gestelde eisen en regels.